އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ރިސޯޓުތައް އަލުން ހުޅުވުން

އެޓްކެން ސްޕެންސްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓަކުން ސެޕްޓެމްބަރ 1ން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ

  • އެޓްކެން ސްޕެންސްގެ 5 ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން އަދާރަން ޕްރިސްޓިޖް ވާދޫ ޖުލައި 27ން ފެށިގެންވަނީ ހުޅުވާފައި

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 17:40 | 3,048

އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރު- ސެޕްޓެމްބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެޓްކެން ސްޕެނސްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ސެޕްޓެމްބަރ 1ން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދާކަމަށް އިންސެންޓިވް ޓްރެވަލް އަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި އެޓްކެންސް ސްޕެންސް ހޮޓެލްސްގެ ޖޮއިންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުސިތް ޖަޔަވިކްރަމަ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އެޓްކެން ސްޕެންސްގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އަދާރަން ޕްރިސްޓިޖް ވާދޫ ޖުލައި 27ން ފެށިގެންވަނީ ގެސްޓުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިހާރު ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަނެއް ހަތަރު ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށެވެ. މި ގޮތުން އަދާރަން ސެލެކްޓް މީދުއްޕަރާއި، އަދާރަން ޕްރިސްޓީޖް ވޯޓަރ ވިލާ އާއި، އަދާރަން ކްލަބް ރަންނާޅީގެ އިތުރުން ފަސްތަރީގެ ހެރިޓެންސް އާރަށް ސެޕްޓެމްބަރ 1ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޓްކެން ސްޕެންސް އިން ބުނީ، ރިސޯޓްތައް ހުޅުވޭއިރު ގެސްޓުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި، ގައުމީ އަދި ބައިނަލް އަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތައް ސިއްހީ ގޮތުން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.