ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 22:00
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް
ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް: ބުދަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝަރީއަތް ފަށަނީ!
 
ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅަން އުޅުމުގެ ދައުވާ
 
ރިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ
 
ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ބުދަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރުގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއަޅަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

 

އެ ދައުވާކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. ޝަރީއަތް ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށެވެ.

 

ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ މާފިޔާ ގޭންގަކަށް ވުމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަމާއި، އަދި ފުލުހުންވެސް އެކަން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް" ވިދާޅުވެ ރިޔާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ. ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމާއި ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

 

އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ރިޔާޒްގެ ފޯނު ގެންދިޔައިރު، ފޯންގެ ލޮކްކޯޑް ދޭން އެދުމުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޮކް ކޯޑް ހަނދާން ނެތް ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި އެވެ.

 

ރިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ހުށަހަޅަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާއި، ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމުގެ ދައުވާ އާއި، ވޯޓް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ. ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ 11:00 އަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް