ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
މާސްކް އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރުން

މިއަދުން ފެށިގެން މާސްކް ނާޅާ ބޭރަށް ނުނިކުންނާތި، ހާހަކުން ޖޫރީމަނާ ކުރާނެ!

  • ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާސްކް އެޅުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފަ
  • މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިމިވަނީ އެކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް
  • މާސްކް ނާޅާނަމަ 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރީމަނާ ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 13:08 | 4,703

ފުލުހުން މަގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވީނިއުސް

އާންމު ތަންތާނގައި މާސްކް ނާޅާނަމަ 1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާއެކު އެ ފިޔަވަޅު މިއަދުން ފެށިގެން ތަންފީޒުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިިކް ހެލްތަށް ލިބެދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާސްކް އެޅުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނީ އަނގައާއި ނޭފަތާއި ދަތްދޮޅި ނިވާ ވާގޮތަށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އުމުރުން ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ކަސްރަތު ކުރާ މީހުން ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތުގައާއި އެހެން މީހުންގެ އެހީއާއި ނުލައި މާސްކް އަޅައި ނުނެގޭ މީހުން ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ އިރު މާސްކް އެޅުމުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށެވެ.

މާސްކް އެޅުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާއިރު މިކަން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ނޭޝަނަލް ޓާސްކް ފޯސް މީޓިންގ އަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމަށާއި ތަންތަނަށް ދިޔުން މަދުކުރުމަށް އަދި ބައްދަލުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިމިވަނީ އެކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.