ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އީދު ފާހަގަކުރުން

އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފުންގެ އީދު ހަދިޔާ ފިޔަވަތީގައި ތިބި ކުޑަަ ކުދިންނަށް!

  • އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފުންގެ އީދު ހަދިޔާ ހަވާލުކުރީ އީދު ދުވަހު ހަވީރު
  • ފިޔަވަތީގައި ޖުމްލަ 120 ކުދިން ތިބޭއިރު، 1 އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތު ކުދިންނުން ފެށިގެން 13 އަހަރުގެ ކުދިން ތިބޭ

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 22:32 | 3,582

ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް، އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފުން ދިން އީދު ހަދިޔާއާއެކު އެެކުދިން - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މުވައްޒިފުން، ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ދީފި އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފުން ގުޅިގެން ހިންގި ފަންޑްރައިޒިންގ ހަރަކާތްތަކަށްފަހު ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހާއްސަ ހަދިޔާތަކެއް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެ ހަދިޔާތަށް ފިޔަވަތީގައި ތިބި ކުދިންނާއި ހަވާލުކުރީ އަޟްހާ އީދު ދުވަހު ހަވީރު އެވެ.

ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް، އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފުން ދިން އީދު ހަދިޔާއާއެކު އެެކުދިން

ފިޔަވަތީގައި ޖުމްލަ 120 ކުދިން ތިބޭއިރު، 1 އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތު ކުދިންނުން ފެށިގެން 13 އަހަރުގެ ކުދިން ތިބެ އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފުން ގުޅިގެން، އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާއި ގުޅުވައި، ތަފާތު ގިނަ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަ އެވެ.

އެހެން އަހަރުގެ އީދުތަކާއި ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވަނީ ތަފާތު ހާލަތެއްގަ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ދިވެހިން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އީދުތަކުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.