އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުން

އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔަ 3 ވަނަ ބެޗުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް، ފަރުވާ ފަށައިފި

  • ތިންވަނަ ބެޗްގައި 60 މީހުން ހިމެނޭ
  • ތިންވަނަ ބެޗުގައި ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 28 މީހުންނަކީ ބަލިމީހުން

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 22:12 | 2,399

ތިންވަނަ ބެޗް ފުރާފައިވަނީ މިމަހުގެ 29 ގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އާސަންދަ އިން ބުނީ އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާއަށް މި ހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ގައި އިންޑިއާގެ ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ 28 ބަލިމީހުންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ފަރުވާ ފަށާފައިވާ ކަމަށް އާސަންދައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް 60 މީހަކު އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްއަށް ފުރާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އެބެޗުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 28 ބަލިމީހުންނާއި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ދިޔަ މީހުންނެވެ.

އެހުރިހާ ފަރާތްތައްވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އާސަންދައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާސަންދައިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މި ބެޗްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުންވެސް އިންޑިއާއަށް ދަނީ އެ ޤައުމުގެ ވިސާ ހަމަޖައްސައި، އެ ޤައުމުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެންމެންގެ ފަރުވާވެސް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ "ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލުގައި" ކަމަށާއި، ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތުވެސް ފުރިހަމަ ކުރާނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް އާސަންދައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.