އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އެސްޓީއޯގެ ދެވަނަ ކުއަރޓަރގެ

1.29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަކުން އެސްޓީއޯއަށް 105 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ

  • ދެވަނަ ކުއަރޓަރގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 1299 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
  • އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ ކުއަރޓަރުގައި 358 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 19:40 | 3,537

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު - ރައީސް އޮފީސް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 105 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ އެސްޓީއޯއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ނެރެފައިވާ ދެވަނަ ކުއަރޓަރގެ ކުއަރޓަރލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯ އަށް ވަނީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 105 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 358 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން ދެވަނަ ކުއަރޓަރގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 1.299 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ އާއި އާމްދަނީ މިދިޔަ ކުއަރޓަރއާއި އަޅާ ބަލާއިރު ދަށްވިއިރު، ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން އައި އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.