ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 20:21
އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް، އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެނީ
އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް، އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީޓީ
އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ރަފާއަށް މޮޅެއް
ރަފާ މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓު 1 ސެޓުން

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަން އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ މޫމިތާ އަލަމްއާ ވާދަކޮށް ރަފާ މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓު 1 ސެޓުންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅޭ މެޗުގައި ރަފާ ނުކުންނާނީ ހޮންކޮންގުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވައި ޔަމް މިއްނީ ސޫ އާއެވެ.

ރަފާ އާއި ޒީސްތު ވަނީ މިމުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސްގައި ކިރިގިސްތާންގެ ޕެއާއެއްގެ އަތުން ތިން ސެޓުން މޮޅުވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލް ވަނީ ޖޯޑަންގެ ބާރާ އަލް ވަދިއަންގެ އަތުން 3 ސެޓު 1 ސެޓުން ބަލިވެފަ އެވެ.

މި މުބާރާތަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ރަފާ ބުނެފައި ވަނީ މި މުބާރާތުން މެޑައްޔެއް ލިބެން ނެތް ނަމަވެސް ވާދަކުރާ ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް މޮޅުވުމަކީ އޭނާގެ އަޒުމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޓީމު ވަނީ ޓީމު އިވެންޓުން ކަޓާފައެވެ. އެގޮތުން ފިރިހެން ޓީމު ބަލިވީ ކަޒަކިސްތާން، ޔޫއޭއީ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ލެބްނާން އަތުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޔޫއޭއީ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ލެބްނާން އަތުން ފިރިހެން ޓީމު ބަލިވެފައިވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު ތިން ސެޓް ދެ ސެޓުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަޒަކިސްތާން އަތުން ފިރިހެން ޓީމު ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މުބާރާތުގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓުތައް ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކްސް ޑަބަލްސްގެ މެޗުތައް ބުދަ ދުވަހުވެސް ކުޅޭނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް