ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  • ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯއްދެވި
  • ބްރެޒިލް އަކީ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު ޤައުމު
  • ބްރެޒިލްގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން 90،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 06:50 | 3,246

ބޮލްސޮނާރޯގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ބޮލްސޮނާރޯ- ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައި - ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ހައިރް ބޮލްސޮނާރޯގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް ބޮލްސޮނާރޯވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކާ ޙަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯގެ ކެބިނެޓުގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިޝޭލް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި އެކަމަނާ މިހާރު ގެންދަވަނީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ކަމަށާއި، ޙާލުކޮޅުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިޝޭލް ބޮލްސޮނާރޯ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ރައީސް ޚައިރް ބޮލްސޮނާރޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު، ބަލިން ފަސޭހަވެވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިޝޭލް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯގެ ކެބިނެޓުން ޕޮޒިޓިވްވި ވަޒީރުންގެ އަދަދު ވަނީ ފަހަކަށް އަރާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މަރކޮސް ޕޮންޓެސްއެވެ.

ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ ކޮވިޑް-19އަކީ "އާދައިގެ ރޯގާ"އެއްގެ ގޮތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ސިފަ ކުރައްވާ، އޭނާއަށް ބަލި ޖެހުނު ނަމަވެސް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ގައުމުގެ އިގުތިސާދަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފުރަބަންދުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ސަރަހައްދީ ގަވަރުނަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދަނިކޮށް، ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރު ކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަަށް އަމަލު ނުކުރައްވާ ބޮޑެތި އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ.

ބްރެޒިލް އަކީ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހި އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ. އެގައުމުގައި 2.5 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައެވެ. އަދި ވައިރަސް ޖެހިގެން 90،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.