ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން

ސައުދީ ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ގޯލްބްލެޑަރ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ހަސްފަތާލުން ދޫކޮށްލައްވައިފި

  • އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
  • އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި
  • ހަސްފަތާލުގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފައިވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 31 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 06:56 | 3,577

ސައުދީއަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން- ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު އެޑްމިޓް ކުރީ ގޯލްބްލެޑަރ އާދަޔާޚިލާފަށް ދުޅަވެ، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން - ސައުދީ ގެޒެޓް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ގޯލް ބްލެޑަރ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމަވާލުމަށްފަހު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަސްފަތާލުން ދޫކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ކުރެއްވި ގޯލްބްލެޑަރ އޮފަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އެޖޭންސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އޭރު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަސްގެފާނުގެ ގޯލްބްލެޑަރ ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސައުދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާދް ގައި ހުންނަ ސްޕެޝަލިސްޓް ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

"ސައުދީ ގެޒެޓް"ގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު ވަނީ "ލެޕަރޯސްކޯޕިކް ސަރޖަރީ" އެއްގެ ދަށުން ގޯލްބްލެޑަރ ނަންގަވާފައެވެ. އަދި ފަރުވާއަށްފަހު ހަސްފަތާލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މިވަގުތު ރަސްގެފާނު ސަލްމާނުގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ސައުދީގެ ނޫސްތަކާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަސްގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރު ވެފައއިވާއިރު، ގޯލްބްލެޑަރ އާދަޔާޚިލާފަށް ދުޅަވެ، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމުގެ ސަބަބުން ހަސްފަތާލުގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފައިވަނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.