އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ކޮވިޑް19- އެހީގެ ޕެކެޖް

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

  • މިހާތަނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 1427 ފަރާތަކަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފަ
  • ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ 4 އިން ސައްތަ

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 09:30 | 1,613

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

‏ކޯވިޑް- 19 އާއި ގުޅިގެން އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ހީނަރުކަން ކުޑަ ކުރުމަށް, ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެެވެ.

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އަދި ފްރީލާންސް މަސައްކަތްތެރީންނަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން ދޫކުރި ލޯންތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 1427 ފަރާތަކަށް 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 1012 ވިޔަފާރިއަކަށް ދޭން ނިންމި 185.6 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި 415 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޭން ނިންމި 12.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖުމްލަ 1،663 ފަރާތަކަށް 293 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ދޫކުރުމަށް ސެންކްޝަންކޮށްފައިވެއެވެ. އެސްޑީއެފްސީން ވިޔަފާރީތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން އެސްޑީއެފްސީން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ލޯނާއި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް އަނބުރާ ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރުމުގެ އިތުރަށް، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ %4 ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ނިންމުމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެސްޑީއެފްސީން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.