ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 16:43
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޑޯޓްމަންޑްގެ ކުޅުންތެރިން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާއިއެކު އެހްނެ ބަހަކަށް ބަދަލުވަނީ
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޑޯޓްމަންޑްގެ ކުޅުންތެރިން ސަލާމާތީ ބާރުތަކާއިއެކު އެހްނެ ބަހަކަށް ބަދަލުވަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޑޯޓްމަންޓަށްދިން ޙަމަލާ
ފަސްކުރި ޑޯޓްމަންޑު މޮނާކޯ މެޗު މިރޭ!
މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއެއް ދިނުމަށް
ދެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ފެނިގެންދިޔަ
އަނިޔާވީ އެންމެ ކުޅުންތެރި އަކަށް

ސަލަމާތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ފަސްކުރި ޖަރުމަނުގެ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އާ ފްރާންސްގެ މޮނަކޯ ޗެމްޕިއަސް ލީގްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާ މެޗު މިރޭ ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

އާންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑޯޓްމަންޑް އާ މޮނަކޯ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ފަސްކުރީ މެޗު ކުޅުނުމަށްޓަކައި ޑޯޓްމަންޓްގެ ކުޅުންތެރިން ދަތުރުކުރި ބަހަށް އަމާޒްކޮށް ދެވުނު ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

ޑޯންޓްމަންޑުގެ ފުލުހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިހަލާއަކީ އެ ޓީމަށް އަމާޒްކޮސް ދެވުނު ހަމަލާއެކެވެ. ޓީމް ދަތުކުރި ބަސް ކައިރިން ނުރައްކާތެރި ގޮވުންތަކެއް ގޮވާފައިވެއެވެ.

 

ޑޯޓްމަންޑުގެ ސިގްނަލް އިޑޫނާ ޕާކް ސްޓޭޑިއަމާއި ކައިރި ހިސާބަކުން އަމާޒުވި މި ހަމަލާގައި ސްޕެއިން ޑިފެންޑަރު މާކް ބަޓްރާއަށް ފިޔަވައި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާވެފައެއްނުވެއެވެ.

 

މި ހަމަލާގައި ބަހުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑެއް ތަޅައިގެންދިޔުން ފިޔަވައި މާ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ހިނގައިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

މި މައްސަލަ ދަނީ ތަހްގީގު ކުރަމުން، ފުލުހުން ގަބޫލު ކުރަނީ، ގޮއްވާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ކަމަށެވެ.

 

މި މެޗު ކުޅުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 9:45 ގަ އެވެ.

 

މެޗު ފަސްކުރުމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު ތަކްލީފެއް އުފުލަން ޖެހުނު އެއް ބަޔަކީ މި މެޗު ބެލުމަށް ފްރާންސަށް ޖަރުމަނަށް އައި މޮނާކޯގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

 

ޑޯންޓުމަންޑް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މޮނާކޯގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އެނބުރި ފްރާންސަށް ގޮއްސަ އައުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވުމުން މޮނާކޯގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޑޯޓްމަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުންވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

 

ޑޯޓްމަންޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެމީހުންގެ ގެތަކުގައި މޮނާކޯގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭތިއްބުމުގެ އިތުރުން ކެޔުން ބުއިމާ އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް