raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސުޝާންތުގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމް "ދިލް ބޭޗާރާ" އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު!
 
ފިލްމް ރިލީޒް ކުރީ 24 ޖުލައި ގައި
 
އައިއެމްޑީބީ މެދުވެރިކޮށް 10 އަކުން 9.9ގެ ރޭޓިން އެއް ދީފައިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
3,060
ކ. މާލެ |
27 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 09:08

މިދިޔަ މަހު މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތްގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމް "ދިލް ބިޗާރާ" މިވަނީ ހޮޓްސްޓާ މެދުވެރިކޮށް ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

ފިލްމު ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ބޮލީވުޑްގެ ހުރިހާ ތަރިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބައިވެރިވިއެވެ. މި ފިލްމަށް ރޭޓިން ސައިޓް އައިއެމްޑީބީ މެދުވެރިކޮށް 10 އަކުން 9.9 ގެ ރޭޓިން އެއް ދީފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު މުކޭޝް ޗާބްރާ ފެށުނީއްސުރެ އެދެމުން ދިޔައީ ފިލްމު ހޮޓްސްޓާގައި ރިލީޒް ކުރާ ގަޑީގައި އެންމެން އެއްކޮށް އެ ފިލްމު ބެލުމަށެވެ. ސުޝާންތުގެ ފޭނުންގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ވެސް ވަނީ ޑައިރެކްޓަރުގެ މި އެދުން ފުރިހަމަ ކޮށްދީފައެވެ.

"ދިލް ބޭޗާރާ" ފިލްމަކީ ޖޯން ގްރީންގެ ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ވާހަކައެއް ކަމަށްވާ "ދަ ފޯލްޓް އިން އަވަރ ސްޓާރޒް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމު ނިންމާލާފައިވަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން މި ފިލްމު ނިމުނުއިރު ސުޝާންތުގެ ފޮޓޯތަކެއް ދައްކާލުމަށްފަހު ފޮޓޯއެއްގައި "ސުޝާންތް، ޔޫ ވިލް އޯލްވޭސް ބީ މިސްޑް" މިހެން ޖެހުމަށްފަހު ފިލްމު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކްރިޓީކް ތަރަން އާދަޝް ވަނީ މި ފިލްމަށް ފަސް ތަރިން ހަތަރު ތަރީގެ ރޭޓިންގއެއް ދީފައެވެ. އޭނާ މި ފިލްމު ސިފަކުރީ ވަރަށް ރީތި ލޯބީގެ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ބުނީ ސުޝާންތުގެ ހުނަރުވެރި އެކްޓިންގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ލޯތައް ވެސް ކަރުނަ އިން ތެތްމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ފިލްމުގެ އަންހެން ލީޑު ސަންޖަނާ ސާންގީ އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ.

ސުޝާންތްގެ ކުއްލި މަރާއި ގުޅިގެން ސަންޖަނާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި މި ފިލްމަކީ އެންމެންނަށް ދޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް