އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
އުރީދު މޯލްޑިވްސް

އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫ އިން ލޯންޗްކޮށްފި، މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ގަނެވޭނެ

  • މިއީ ސްމާޓްފޯންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބާރުގަދަ ޗިޕް ބޭނުންކުރާ ފޯނެއް
  • 9،399ރ. އަށް ލިބޭ މޮޑެލްއަކާއި، 11،433ރ. އަށް ލިބޭ މޮޑެލް އުރީދޫ އިން ވިއްކާނެ
  • އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުން، ރާއްޖެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ގެންގޮސްދިނުން ހިލޭ

ކ. މާލެ | 25 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 16:58 | 4,180

އައިފޯން އެސްއީ ލޯންޗާއެކު އުރީދޫއިން ނެރިފައިވާ ޕޯސްޓަރު - އުރީދޫ

އެޕަލްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯން، އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ.

އައިފޯން އެސްއީ ރާއްޖެއަށް ލޯންޗްކުރިކަން އިއުލާންކޮށް އުރީދޫ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އައިފޯން އެސްއީ (ޖެން 2) ގެ ދެ މޮޑެލްއެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 128 ޖީބީ ސްޓޯރޭޖްގެ މޮޑެލް ލިބޭނީ 9،399ރ. އަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީ ސްޓޯރޭޖްގެ މޮޑެލް ލިބޭނީ 11،499ރ. އަށެވެ.

އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫގެ އީ ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯރމް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމުން، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް މުޅިން ހިލޭ ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ އުރީދޫގެ އެކްޓިންގް ޗީފް ކޮމާރޝަލް އޮފިސަރ، ހުސެއިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަކީ މާކެޓަށް ނިކުންނަ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް އަވަހަށް ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިގަން ހުންނަ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އައިފޯން އެސްއީ ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްގެ ގޮޮތުގައި ނިޔާޒް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިންނަކީ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބަލައިގަނެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓަށް ތައާރަފް ކުރާ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ އެޑްވާންސް އުފެއްދުންތައް، އެންމެ އަވަހަށް ގަތުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވާ ބައެއް. އެހެންކަމުން، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އައިފޯނުގެ މި ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަހުގެ އައިފޯން އެސްއީ ފަސޭހަކަމާއެކު ބައްލަވައިގަތުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަށޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް.

~ އުރީދޫގެ އެކްޓިންގ ސީސީއޯ، ހުސެއިން ނިޔާޒް

އުރީދޫ އިން ބުނި ގޮތުގައި، ފަހުގެ އެހެން އައިފޯނުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ސައިޒުން ކުޑަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ފޯނު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ ސްމާރޓް ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ އަވަސް ޗިޕް ކަމުގައިވާ އޭ13 ބައޯނިކް ޗިޕް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. އައިފޯން މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ސިންގަލް ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައިވަނީ ވެސް އައިފޯން އެސްއީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.