ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 10:17
ބާސާ އާއި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސާ އާއި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބަސާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސްއިން ސެމީ ފައިނަލާ ގަތަށް ޖެހިލައިފި
ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފިލްޑާ ޕައުލޯ ޑިބާލާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ޔުވެންޓަސްއިން ކުރި ހޯދައި ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމުން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޔުވެންޓަސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ފަސޭހަކަމާއެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެށް ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ޕައުލޯ ޑީބާލާގެ ކުޅުން ފާހަގަ ކޮށްލެވެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި ލީޑު ނަގާ ބާސާ ސިއްސުވާލާފަ އެވެ. މެޗުގެ 7 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އާޖެންޓީނާއަށް ނިސްބަތްވާ މިޑްފިލްޑަރު ޕައުލޯ ޑިބާލާ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ބާސަގެ 8 ކުޅުންތެރިން އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި ތިއްބައި، ގޯލުގެ އަރިމަތީ ކަނަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާގެ ކެޕްޓަން އިނިއެސްޓާއަށް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރު ވެފަ އެވެ. މެސީ ދިން ޕާހަކުން މުޅިން ހުސްކޮށް ހުރެ އިނިއެސްޓާ ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ބޯޅަ ޖުވެންޓަސްގެ އިތުބާރުހުރި ކީޕަރު ބުފޮން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ޑިބާލާ ވަނީ ލަނޑެށް ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. އޭރިޔާގެ ބޭރު ރޮނގު ކައިރިން ޑިބާލާ ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅަ އަމާޒުވީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ސީދާ ގޯލުގެ ތެރެއަށެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ދެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރު ވެފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ ޔުވެނަޓަސް ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ބާސާއިން ފެށީ ކުޅުން ތަންކޮޅެށް ރަނގަޅު ކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބާސާއިން ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށް ސުން ކަނޑުވާކަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ޔުވެންޓަސްއިން ބާސާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަން ފެށީ އެވެ. އެގޮތުން 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ކޯނަރަކުން ޖޯޖިއޯ ޗިއަލީނީ ވަނީ ބާސާގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ. އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ދަނޑީގައިވެސް ޖެހިފަ އެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ބާސާގެ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސްއަށް ނިކުންނަން ޖެހޭއިރު، މި މެޗުން މޮޅު ވުމުން ޔުވެންޓަސްއަށް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑުވެގެންދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު އެއްވަރު ކޮށްލައިގެންވެސް އެޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ. އެޓީމަށް އޮތް އިތުރު އެޑްވާންޓޭޖަކީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުނު 32 މެޗުން ޓީމު ބަލިވެފައި ނެތުމާއި، ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ މަދުން ގޯލު ވަދެފައިވާ ކުލަބަކީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް ވުމެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމުން ބާސެލޯނާއަށް ޔުވެންޓަސްކޮޅަށް ގޯލު ޖެހުން ވެގެންދާނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އާއި ހިސާބަށް ވާސިލުވީވެސް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިގެންކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއި ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން 4-0 އިން ބާސާ ބަލިވެފައި އޮތް ނަމަވެސް އެޓީމުން ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުން ފަހަތުން އަރާ 6 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ޕީއެސްޖީ ކަޓުވާލާފަ އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބާސާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސް އާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް