ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 05:11
ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކަތްތެރި ވަނީ
ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކަތްތެރި ވަނީ
އޭއެފްޕީ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަސް ކަރީގައި އެއްޗެށް ގޮވައި ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
މެޗު ވަނީ ބުދަ ދުވަހަށް ފަސްކުރެވިފައި
އަނިޔާ ވެފައިވަނީ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު މާރކް ބާރްޓާ އަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މޮނާކޯ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުމައްޓަކާ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަސްކައިރީގައި އެއްޗެށް ގޮވައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

 

ބޭރުގެ ބައެށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނީ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މާރކް ބާރްޓާ އަށެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން އޭނާގެ ކޮނޑުހުޅަށް އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާއަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން ޓީމުގެ އިތުރު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާ ވެފައެށް ނުވެ އެވެ. އަދި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައިވެސް އެއްވެސް ނުރައްކަލެށް ނެތެވެ.

 

ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން މި ހާދިސާގައި ޓީމު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހުގެ ބިއްލޫރިތަށް ވަނީ ތަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހާދިސާ ދިމާވާން މެދުވެރިވި ވަކި ސަބަބެށް އަދި ހޯދިފައެށް ނުވެ އެވެ.

 

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މޮނާކޯ އާއި ޑޯޓްމަންޑު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ވަނީ ބުދަ ދުވަހަށް ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް