ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 04:16
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާ އާއި މަލާގާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާ އާއި މަލާގާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
ނޭމާއަށް 'އެލް ކްލެސިކޯ' ގައި ނުކުޅެވޭނެ!
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެއްވެސް މެޗެށް ނޭމާ އަކަށް ނުގެއްލޭނެ
ނޭމާ ސަސްޕެންޑް ކޮއްފައިވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ 3 މެޗަށް

ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ނޭމާއަށް، ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

 

ނޭމާ ސަސްޕެންޑް ކޮއްފައިވަނީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން މަލާގާ އާއި ދެކޮޅަށް ބާސާ ކުޅުނު މެޗުގައި ރަތްކާޑު ދެއްކުމުން ދަނޑުން ފޭބި ވަގުތު އޭނާގެ އަމަލުތަށް ހުރި ގޮތާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ދަނޑުން ފައިބަމުން މެޗުގެ 4 ވަނަ އޮފިޝަލާ ދިމާލަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުން އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

ސްޕެނިޝް އެފްއޭއިން ވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައި ނޭމާ 3 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ނޭމާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސާ ކުޅޭ ތިން މެޗުންނެވެ. އެހެންކަމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބާސާ ކުޅޭ އެއްވެސް މެޗެށް ނޭމާ އަކަށް ނުގެއްލޭނެ އެވެ.

 

ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅިގެން ނޭމާއަށް ގެއްލެނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި، މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރެއާލް ސޮސެޑީޑް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި، 23 ވަނަ ދުވަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗާއި، 26 ވަނަ ދުވަހު އޮސެސޫނާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

 

ނޭމާ އަށް ސަސްޕެންޝަނާ ކުރިމަތި ވެފައި ވާއިރު، ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އެރުމައްޓަކާ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާން ބާސާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރު ވެފަ އެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ ބާސާއަށް ވުރެ ތިން ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ހޯދައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ރެއާލް ބަލިކުރެވިއްޖެ ނަމަ ބާސާއަށް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ހަމަހަމަ ކުރެވޭނެ އެވެ.

 

ލިގުތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޮތީ ކުޅުނު 30 މެޗުން 72 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ބާސެލޯނާ ދެވަނާގައި އޮތީ ރެއާލްއަށްވުރެ އެއްމެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ލިބުނު 69 ޕޮއިންޓާ އެކީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް