ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 20:29
އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީ
އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސުނިލް ޗެތުރީ
ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އަދި ހުށައެއްނާޅާ، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް މިތާ ކުޅޭ ހިތްވާނެ: ޗެތްރީ
ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން
އިންޑިއަން ސުޕާލީގުގައި ކުޅެން އަޝްފާގު ކައިރީ އެދުނިން
ޗެތުރީ ވަނީ އެގައުމާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި

ރާއްޖޭގައި ކުޅެން މިވީތަނަށް އެއްވެސް ކްލަބަކުން ހުށައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތްރީ ބުނެފިއެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސޮކާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޗެތްރީ ބުނީ ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ރީތި ތަނެއް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ސަޕޯޓަރުންތަކެއްވެސް ތިބި ތަނެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ޗެތުރީ ބުނީ މިވީތަނަށް ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ކްލަބަކުން އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއަން ސުޕާލީގުގައި ކުޅެން ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު ކައިރީ އޭނާ އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކްލަބްތަކުން އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަންވެސް އެނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މީގެއިތުރުން ޗެތުރީ ބުނީ ރާއްޖޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އިންޑިއަން ސުޕާ ލީގުގައި ރަނގަޅަށް ވާދަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

 

އަޝްފާގްއާ ބެހޭގޮތުން ޗެތުރީ ބުނީ އޭނާ އަކީ އިދިކޮޅަށް ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި، މުޅި ރީޖަންގައިވެސް އޭނާ އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ފަސް ނަމްބަރު އިބްރާހިމް ފަޒީލް އަކީ އޭނާގެ ފެވަރިޓް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޅުން ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށެވެ.

 

އިންޑިއާގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޗެތުރީ ވަނީ އެގައުމާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިވީތަނަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 93 މެޗުގައި 53 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް