ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 18:52
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ވެލެންސިއާގެ ޓާގެޓަކީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުން: ފެސްކޯ
ވެލެންސިއާ އޮތީ އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގަ: ފެސްކޯ
ފިނިޝިން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯޗިން ޓީމުން ވިސްނާފައިވާނެ: ފެސްކޯ
އަބަދުވެސް ވިސްނަނީ ހާސިލްކުރެވުނު އެއްޗެއް ހާސިލްކުރުން: ފެސްކޯ

 

މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާގެ ޓާގެޓަކީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

އީގަލްސް އަދި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ފެސްކޯ ބުނީ ވެލެންސިއާ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާއިރު އަބަދުވެސް ވިސްނަނީ ހާސިލްކުރެވުނު އެއްޗެއް ހާސިލްކުރުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާލޭ ލީގުގައި އެޓީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވަނީ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގައަކާއެކު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުން ކަމަށެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ އަނިޔާގައި އަދިވެސް ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ތަމްރީން ހަދަމުންދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ބާކީ ތިބި ކުޅުންތެރިން ތިބީ ފިޓްކޮށް ކަމަށެވެ.

އީގަލްސް މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ އެ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދޭނެ މަގު ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފިނިޝިން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯޗިން ޓީމުން ވިސްނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެޓީމު އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުވެފައެއްނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު އޮތީ އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
- ކޮމެންޓް