ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - މާލޭ ލީގު

ދަތިތަކާއެކު ނިކުންނަން މިޖެހެނީ މުހިންމު މެޗަކަށް: ސާންތި

  • ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ މައްސަލަ އީގަލްސްއަށް ވަނީ ދިމާވެފަ: ސާންތި
  • ނައްޓޭ އަދި ރިޒޭ އަށް ވެލެންސިއާ މެޗުގައި ކުޅެވޭނެ: ސާންތި
  • ވެލެންސިއާ އަކީ އިދިކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ ޓީމެއް: ސާންތި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 11 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 18:19 2,445

އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް އީގަލްސް ނިކުންނަންޖެހެނީ ދަތިތަކާއެކު، މުހިންމު މެޗަކަށް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ސާންތި ބުނީ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއްވެސް މުހިންމުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް މެޗަކީ ފަސޭހަ މެޗެއް ކަމަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސާންތި ބުނީ ލީގުގައި އީގަލްސް ކުޅެން މިޖެހެނީ ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ފަހު ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އެޓީމަށް ދިމާވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ހަވީރު ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޓީމަށް ދިމާވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ މައްސަލަވެސް އެޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ސާންތި ބުނީ މި ސީޒަނުގައި އީގަލްސްއަށް ގެނައި އެއްވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުން މާ ތަފާތު ކުޅުމެއް ފެނިގެންނުދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވެލެންސިއާ މެޗުގައި ސުޖަން ފިޔަވާ އިތުރު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔަކު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އަދި ރިޒްވާން ވެލެންސިއާ މެޗުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ޓީމާ ގުޅުމަކީ ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް 90 މިނެޓު ހަމަނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ސާންތި ބުނީ ވެލެންސިއާއަކީ އިދިކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެޓީމު ކުޅެނީ އީގަލްސް ކުޅޭ ސްޓައިލާ ވަރަށް އެއްގޮތް ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި އީގަލްސް މިހާތަނަށް ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެޓީމަށް ލިބިފައި ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗުން މޮޅުވިއިރު، އަނެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަދި އެއް މެޗުން އެޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް