ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރިތިކް ރޯޝަން

"ރުދަޔަންތާ" ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ރިތިކް އިއުލާންކޮށްފި

  • މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގަ

ކ. މާލެ | 11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 14:33 | 3,697

ރިތިކް ރޯޝަން - ގޫގުލް

"ރުދަޔަންތާ" ރިލީޒްކުރާ ދުވަސް ރިތިކް ރޯޝަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

"ރުދަޔަންތާ" ރިލީޒްކުރާ ދުވަސް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަދުވަހު ޓްވިޓާގައެވެ. އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ރައްޓެހި ވިކްރަމް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ރުދަޔަންކާ" ގައި އޭނާއަށް އެކްޓު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނީތީ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. މިއީ މަރާޓީ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމްގައި ރިތިކް ފެނިގެންދާނީ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުންނެވެ. މިއީ މަރާޓީ ފިލްމަކުން އޭނާ ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"ރުދަޔަންތާ" ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައި ވަނީ ޔަންގް ބެރީ އެންޓަޓެއިންމެންޓާއި ވިކްރަމް ފަދްނީސް އެވެ. މިއީ މަޝްހޫރު ޑިޒައިނަރު ފަދުނީސް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ވިކްރަމް ނެރެފައިވާ ސްޓޭޓްމެންޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ ތިން އަހަރު ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިނަމާތަކަށް މިފިލްމު އަންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 9 ގައި ކަމަށް ވިކްރަމް ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ވާހަކަ ތިއޭޓަރަށް އަންނާތީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރިކަމަށް ވިކްރަމް ނެރެފައިވާ ސްޓޭޓްމެންޓުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.
"ޔުދަޔަންތާ" އަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ "އިމޯޝަނަލް" ކަންތައްތައް ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ މުކްތާ ބާރްވޭ އާއި ސުބޯދު ބާވޭ އަދި ޕަންޖާބީ އެކްޓްރެސް ސޯނިއާ މަންއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ކޮރިއޮގްރަފާއަކީ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ ފަރަހަ ޚާންއެވެ. ފަރަހަ މި ފިލްމުގެ ކޮރިއޮގްރާފް ކޮށްފައި ވަނީ ހިލޭ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.