އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ބޯޑަރު ހުޅުވާލުން

ބޯޑަރު ހުޅުވައިފި، ފުރަތަމަ ފުލައިޓުގައި 100 ފަތުރުވެރިން

  • މި ފުލައިޓުގައި 104 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
  • 24 ދިވެހިން މި ފުލައިޓުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވޭ
  • މިއަދު އިތުރު 2 ފުލައިޓް އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 15 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 10:05 | 7,485

ލޮކްޑައުންއަށްފަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ މިއަދު އައި ފުލައިޓުގައި އައި ބައެއް ފަތުރުވެރިން ފުލައިޓުން ފައިބަނީ - ސިމާހާ ނަސީމް

ތިން މަސް ދުވަސް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ރާއްޖެ ފުރަތަމަ އައިސްފައިވަނި ގަތަރު އެއަރވޭސްގެ ފުލައިޓެކެވެ. މި ފުލައިޓުގައި 100 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އެ ފްލައިޓުގައި 27 ދިވެހިންނާ އެކު ޖުމްލަ 127 މީހަކު ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

ގަތަރުގެ ފްލައިޓު މިއަދު އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސާފައި ވަނީ ހެނދުނު 8:27 ހާއިރުއެވެ. އެ ފްލައިޓުން އައި ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ވީއައިއޭގައި ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލުމާއެކު އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ހަމަޖައްސާ އިރު ވަކި ގައުމެއް އިސްތިސްނާ ނުވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖެ އަންނަ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އަލާމާތް ފެންނަ މީހެއް ނަމަ ޓެސްޓް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގަތަރު ފުލައިޓުން އައި ފަތުރުވެރިން ވެލާނަ އެރަޕޯޓަށް ފައިބަނީ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ ދެވަނައަށް އަންނަ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ UL 101 ކޮލަމްބޯއިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު 12:00 ގައެވެ. މި ޕްލައިޓްގައި 110 މީހުން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އޭގެ ތެރެގައި ދިވެހިންނާއި ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ.

ތިންވަނައަށް އަންނަ ފްލައިޓަކީ ޑާކާއިން ރާއްޖެ އަންނަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް Q2 6503 އެވެ. މި ފްލައިޓް ވެލޭނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 19:00 ގައެވެ. މި ފްލައިޓަކީ ހެނދުނު ޑާކާއަށް ދިއުމަށް ފަހު، އަނބުރާ އަންނަ ފްލައިޓެކެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ތިން ފްލައިޓް އައި ނަމަވެސް، 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ފްލައިޓްތައް ދަތުރުކުރަން ފަށާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމިރޭޓްސް، އިއްތިހާދް އެއަރވޭސް، މެލޭޝިއަން އެއަރލައިންސް އަދި އޮމާން އެއަރގެ ފްލައިޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.