އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާ

ހުޅުމާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި 41 ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

  • މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ނުދޭކަމަށް ބުނެ
  • ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެފައިވޭ
  • ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުން ދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 20:51 | 2,522

ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގި ބައެއް ބިދޭސީން - ރާއްޖެއެމްވީ

އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ބިދޭސީންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 41 މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެންދުރު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 15 ދުވަސް ވަނީ ދީފައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް، މުސާރަ ނުލިބޭތީ، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި، ބައެއް ފުލުހުންނަށާއި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރަ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެ ބިދޭސީން ގަލާއި އެހެނިހެން އެއްޗެހި އުކުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފުލުހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ވެސް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި ބިދޭސީން ގޮވަމުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ މުސާރަ ދިނުމަށާއި، އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމަށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހިފައިގެން ތިބި ބޯޑުތަކުގައި 5 މަސް ވަންދެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާއިރު، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލައްކައަކާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބިދޭސީން އުޅެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މިހެން ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ނުވާކަމުގައި ވަނީނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.