އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ގެރެތު ބޭލްގެ ކުރިމަގު

އަގުބޮޑު ބޭލް ރެއާލްގެ ބެންޗު ހޫނު ކުރުމުގައި؟!

  • ބޭލް އާއި ޒިދާންއާ ދެމެދު މައްސަލައެއް ނެތް
  • ބޭލް ބެންޗުގައި އިންނަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ޕާފޯމް ނުކުރާތީ
  • ބޭލްގެ ކުރިމަގާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 18:18 | 8,383

ގެރެތު ބޭލް ރެއާލްގެ ބެންޗުގައި: މިފަހަކަށް އައިސް ރެއާލްއިން ބޭލްއަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބޮޑު އަގުގައި ގުޅުނު ވޭލްސްގެ ފޯވާޑް ގެރެތު ބޭލްއަށް މި ފަހަކަށް އައިސް ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާއިރު، އޭނާގެ ކުރިމަގާއި މެދު ބޮޑު ސުވާލުތަކެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބޭލްއަށް ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ނުދެނީ އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ބޭލްގެ މައްސަލައިގައި ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ބުނީ ބޭލް އާއި އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ބޭލްއަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ނުލިބެނީ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުން ނުފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް ބުނީ ބޭލްގެ ކުރިމަގާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ބޭލް ބޭނުންވަނީ ރެއާލްގައި އިތުރު ސީޒަންތަކެއް ހޭދަކޮށް ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަންނަ އަހަރު ރެއާލާއެކު ބޭލް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، ރެއާލުން އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް މަޝްވަރާ ނުކުރާ ކަމަށާއި، ބޭލް ބެންޗުގައި އިންނަ މައްސަލައިގައިވެސް ބޭލް އާއި އޭނާގެ އެޖެންޓާއެކުވެސް ރެއާލުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހުން ރެއާލުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައި ވެސް ބޭލްއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާއިރު، އޭނާ ބެންޗުގައި އިނދެ ނިދުމުގެ އިތުރުން މި ނޫންވެސް އެކިއެކި ކަންކަމަށް އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ބޭލް މައްސަލައިގައި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ވަނީ އޭނާ ރެއާލް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ބޭލް ރެއާލްގެ ޖާޒީގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެންމެ 14 މެޗުގައެވެ. މީގެ ކުރިން ރެއާލްގައި ބޭލް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، އޭނާ ވަނީ ރެއާލްއާއެކު ޖުމްލަ 12 ތަށި ހޯދާފައެވެ. އަދި ވަނީ ރެއާލްއަށް ކުޅެދިން 251 މެޗުގައި 105 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.