ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރުން

ފެތިފައިވާ ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުތަކުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • މި ދޯންޏަކީ 60 ފޫޓްގެ ދޯންޏެއް

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 15:04 | 6,648

ފެތިފައިވާ ދޯނި - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް

ހުޅުމާލެއާއި ޕެރެޑައިޒް އައިލެންޓް ރިސޯޓާއި ދޭތެރޭ ކަނޑުއޮޅިން ފެތިފައިވާ ދޯންޏެއް އޮޔާދާތީ ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުތަކުން ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދޯނި އޮޔާދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:17 ހާއިރު ކަމަށާއި ދޯނީގެ ގެގަނޑުން ބައެއް ފެންމަތިން ފެންނަން ހުރިއިރު، މި ދޯންޏަކީ 60 ފޫޓްގެ ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ.

މި ސަރަޙައްދުން ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަދި ރޭގަނޑު މި ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މި ދޯނި އޮޔާދަނީ ބޮޑުކަޅިން ނުކުމެގެން ބޭރަށް އިރުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.