ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސްޕެނިޝް ލީގު

ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ރެއާލުން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

  • ގްރާނާޑާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ން
  • ރެއާލުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ނުވަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައި
  • ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ ޕޮއިންޓު

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 03:20 | 4,420

ގްރަނާޑާ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގު ތަށި ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މި މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ނުވަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ރެއާލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ފޭލަންޑް މެންޑީއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ މިޑްފިލްޑަރު ކަސެމީރޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އަދި އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ރެއާލުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު މިޑްފިލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ރެއާލުން ވަނީ ގްރަނާޑާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް، ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ރެއާލްގެ އިސްކޯއަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު ހިމެނެއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ގްރަނާޑާއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ރެއާލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރިއިރު، މެޗުގެ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ކަސެމީރޯ ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާނަގާ ގްރަނާޑާއިން ވަނީ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީނީ ޑާވިން މަޗީސްއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ގްރަނާޑާއިން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ރެއާލްގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިފައެވެ. އެކަމަކު މި ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށް ވެގެންދިޔައީ ރެއާލްގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ އާއި ޑިފެންޑަރުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 36 މެޗުން ލިބުނު 83 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ރެއާލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ދެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ ޕޮއިންޓެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅުނު 36 މެޗުން 79 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 36 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 66 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.