ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން

ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާތައް އިތުުރުވާތީވެ، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލާއެކު ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

  • މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުން
  • މުސާރަނުދޭ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި
  • އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ރައީސް އަށް ލަފާ އަރުއްވާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 02:08 | 3,345

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ބިދޭސީން ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލް (އެންއެސްސީ) އާއި، ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބިދޭސީން އެއްވުންތައް ބާއްވައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިލައި، އާންމު ރައްޔިތުންނާ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ އަމްނާ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ރައީސް އަށް ލަފާ އަރުއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ފަށާފައިމިވަނީ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީންތަކަކަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރަ ނުލިބިގެން އެ މީހުން ކުރި ހަޅުތާލުތަކާއި އެކުއެވެ.

އެ ރަށުގައި ތިބި ބިދޭސީން، ރަށުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ ދިވެހިންތަކެއް ރަހީނުވެސް ކުރިއެވެ. އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން 19 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނަށް ކުރިމަތިލާ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަކަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ 40 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 20،000 މީހަކު މި އަހަރުތެރޭ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބިދޭސީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު، އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައަކީ ފެށުނީއްސުރެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެކެެވެ. އަދި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކަކީ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލަށް މިހާރު ވަނީ ވެފައެވެ. އެމީހުން މުޒާހަރާ ކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކުގަައި ވެސް ބިދޭސީން ޝާމިލްވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.