ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ޔުނައިޓެޑްގައި ޑެހެއާގެ ކުރިމަގު

ޑެހެއާއަށް އިތުރު ތަށިތަކެއް ބޭނުންވޭ: ސޯލްޝެއާ

  • ޑެހެއާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ޖާޒީގައި 400 މެޗު ހަމަކޮށްފައި
  • ޑެހެއާ އަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކީޕަރެއް

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 19:21 | 2,025

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ: ޑެހެއާގެ ފަރާތުން ފެންނަ ދަށް ކުޅުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާއަށް އިތުރު ކާމިޔާބީ އާއި ތަށިތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލަ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފިއެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުންގެ ލިސްޓުގައި ޑެހެއާ ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނަމުން ސޯލްޝެއާ ބުނީ ޑެހެއާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް އޭނާއަށް ހެދޭ ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އޭނާގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އޭނާއަށާއި ކްލަބަށް އިތުރު ތަށިތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗަކީ ޑެހައާއަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. އެ މެޗާއެކު ޑެހެއާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޔުނައިޑްގެ ޖާޒީގައި 400 މެޗު ހަމަކުރި ދެވަނަ ގޯލްކީޕަރަށެވެ. މީގެ ކުރިން 400 މެޗު ހަމަކޮށްފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އެލެކްސް ސްޓެފެނީއެވެ.

ސޯލްޝެއާ އިތުރަށް ބުނީ ޑެހެއާއަކީ އަމިއްލައަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީއަށްވުރެ ޓީމަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޑެހެއާ މެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޑެހެއާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ދަށްކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު ޑެހެއާ ހޭދަކުރި ނުވަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި، އެފްއޭ ކަޕްގެ އިތުރުން ޔޫރޮޕާ ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ތިން ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ޑެހެއާ ވަނީ އެ ކްލަބާއެކު ޖުމްލަ ހަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.