ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރ ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނިކޮށް
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އާމިރާ ފިޔަވައި ކޮމިޝަންގައި ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާކަމަށް

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 12:07 | 1,670

ސީއެސްސީ ގެ މެމްބަރު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން - ޓްވިޓަރ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ މެމްބަރު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޒަކަރިއްޔާ ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ އަލީ ޝަމީމް ވެސް އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ސީއެސްސީގެ ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިން މެމްބަރުން ކޮމިޝަންގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. ޒަކަރިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އާމިރާ ފިޔަވައި ކޮމިޝަނުގައި ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީން ވަނީ އާމިރާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ސާފުކޮށް އާމިރާ ވަކިކުރަންޖެހޭ ސަބައެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އާމިރާ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ އާމިރާ އަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު ދެން ކޮމިޝަނުގައި ބާކީ ތިއްބަވާނީ ސީއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސް ޝަހީދު މުހައްމަދުގެ އިތުރުން މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަހީގެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.