ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ބިދޭސީން މުޒާހާރާ ކުރުން

ހުޅުމާލޭގައި، ބިދޭސީންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައިފި

  • މުޒާހަރާ ކުރީ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީންތަކެއް
  • އެމީހުން މުޒާހަރާ ކުރީ މުސާރަ ނުދީގެން
  • ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުންދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 11:21 | 5,329

މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ އައިލޭންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ބިދޭސީންނާ ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ- - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

އައިލެންޑް އެކްޕާޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މުޒާހަރާކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް، މުސާރަ ނުލިބޭތީ، އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގައި، ބައެއް ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެ، އަދި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ، ހަމަނުޖެހުން މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ބިދޭސީން މިވަގުތު ތިބީ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ލޭބަރ ކުއާޓާގައި ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާކުރި ބިދޭސީން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ހަމަލާދީފައި

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި، މުޒާހަރާ ކުރާ ބިދޭސީން ލޭބާ ކުއާޓަރގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމުން، އަޑު ގަދަކުރުން ފިޔަވާ އިތުރު ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގައެވެ. އެ ސަރަހައްދާއި ލޭބަރ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ވެސް ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ނެވެ. އަދި އެމީހުންނާ ފުލުހުން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 2 ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާއިރު، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެސް ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށް ވެއެވެ.

ބިދޭސީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު، އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައަކީ ފެށުނީއްސުރެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެކެެވެ. އަދި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކަކީ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލަށް މިހާރު ވަނީ ވެފައެވެ. އެމީހުން މުޒާހަރާ ކުރަން މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ހުރިހާ ޖަރީމާތަކުގަައި ވެސް ބިދޭސީން ޝާމިލްވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.