އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ- ޗައިނާ

ރައީސް ނަޝީދަށް، ޗައިނާ ސަފީރު ރައްދު ދެއްވައިފި

  • ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކުރުމުގާއި ގުޅޭގޮތުން ދަނީ މަޝްވަރާކުރެވެމުން

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 08:23 | 23,779

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލިޖޮންގް - ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖޭގެ 12 ރަށެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން އެ ވާހަކަތަކަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒަންގް ލިޖޮންގް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ ކޮލަމިސްޓަކު ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ސިޓީއެއް އާއްމު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ އިސްތިގްލާލު ވިއްކައި، ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް 12 ރަށެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ޗައިނާ އަށް ދަރައި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ނުދެއްކޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޓެގް ކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވަނީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ވެރިޔަކު އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކެވުމުން އެކަމާ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޗައިނާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ޖީ-20 ގައުމުތަކުން އިސްނަގައިގެން ގައުމުތަކަށް ދީފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކުރުމުގާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ލޯނުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ ސަފީރާ، ރައީސް ނަޝީދާ ދެބޭފުޅުން ދެމެދު ދަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރެވެމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޗައިނާ އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.