ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ރޮނާލްޑޯއަށް ސާރީ ތައުރީފުކުރުން

ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ވިސްނުން ހުރި މީހެއް: ސާރީ

  • "ރޮނާލްޑޯހާ ފަސޭހައިން ޕްރެޝަރު ހެންޑަލް ކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ނުދެކެން"
  • ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެޓަލާންޓާ އަތުން ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތް ކޮށްދީފައި

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 16:52 | 2,044

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ: އެޓަލާންޓާއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެއްވަރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިން މަދުވާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މުރީސިއޯ ސާރީ ބުނެފިއެވެ.

ސާރީ މިހެން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޔުވެންޓަސް އަދި އެޓަލެންޓާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ޕްރެޝަރު ބޮޑު ދަނޑިވަޅުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރި ދެ ޕެނަލްޓީއަށް އިޝާރާތް ކޮށެވެ. މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް ބަލިވާން ދަނިކޮށް އެ ޓީމު ސަލާމަތްވީ ފަހު މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ޕެނަލްޓީންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯއަށް ތައުރީފު ކުރަމުން ސާރީ ބުނީ ރޮނާލްޑޯއަކީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ބަދަލުކޮށްލާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، މެޗެއްގައި ޓީމު ކިތަންމެ ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓުނު ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާތަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ސާރީ އިތުރަށް ބުނީ އެޓަލެންޓާ މެޗުން ޔުވެންޓަސްއަށް ޕޮއިންޓެއް ހައްގު ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން އެ މެޗުން މޮޅުވާން މަސައްކަތް ކުރިތަން ފެނުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެޗު އެއްވަރުވުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ސާރީ ބުންޏެވެ. އަދި މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ސަބަބުން މިލާން އަތުން ޔުވެންޓަސް ވި ބަލީގެ އަސަރު ކުޑަވެފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ޔުވެންޓަސްގެ އަމާޒު ކަމަށްވެސް ސާރީ ބުންޏެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެޓީމަށް ކުޅުނު 32 މެޗުން ލިބުނު 76 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު، ލީގު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯއަށް 32 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 68 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.