ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ސްޕެނިޝް ލީގު

ބާސާ މޮޅުވިއިރު، މެސީއަށް އިތުރު ރިކޯޑެއް

  • ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ބާސާ މޮޅުވީ 1-0 ން
  • މެސީ ވަނީ މިފަހަރުގެ ލީގުގައި 20 ވަނަ ފަހަރަށް ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައި

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 12:45 | 2,037

ވަޔަޑޮލިޑް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ބާސާ މޮޅުވީ 1-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އިތުރު ރިކޯޑެއް ހަދައިފިއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ބާސާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވަޔަޑޮލިޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ބާސާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާޓޫރޯ ވިޑާލްއެވެ.

މިއާއެކު މެސީ ވަނީ މިފަހަރުގެ ލީގުގައި 20 ވަނަ ފަހަރަށް ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި މިހާތަނަށް 22 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެއާއެކު މެސީ ވެފައިވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތާރީޚުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި 20 ލަނޑު ޖަހައި 20 ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިން ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ.

އަދި މެސީ ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ފަސް ލީގުގައި މީގެ ކުރިން އެއް ސީޒަނެއްގައި 20 ލަނޑު ޖަހައި 20 ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީގެން އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ތިއަރީ އޮންރީ ހަދާފައިވާ ރިކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އޮންރީ އެކަން ހާސިލުކުރީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 2002-2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި 24 ލަނޑު ޖަހައި 20 ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެސީ ވަނީ އެއް ސީޒަނެއްގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލަނޑު ޖަހަން އެންމެ ގިނަ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީގެން ބާސާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ހަދާފައިވާ ރިކޯޑާވެސް އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަޔަޑޮލިޑްގެ މައްޗަށް 1-0 ން ބާސާ ކުރިހޯދިއިރު، މި މޮޅާއެކު ބާސާ ވަނީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެއް ޕޮއިންޓަށް ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ. ރެއާލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 35 މެޗުން 80 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 36 މެޗުން 79 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެހެންކަމުން ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ގްރަނާޑާ އަތުން މޮޅުވެގެން ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ލީޑު ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެއާލަށް އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.