އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ބޮލީވުޑް

ބައްޗަންގެ ދެބަފައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް!

  • އައިޝްވަރިޔާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 08:50 | 7,054

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަބީޝޭކް ބަޗަން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ދަރިފުޅު އެކްޓަރ އަބީޝޭކް ބައްޗަން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އަބީޝޭކް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި މިވަނީ އަމީތާބް ޕޮޒިޓިވިކަން ހާމަކުރުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުުރިއިރުއެވެ.

އަބީޝޭކް އަކީ މިސްވޯލްޑް އަދި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ފިރިމީހާއެވެ. މި ދެމަރިންގެ އަންހެން ދަރިއަކު ހުރެއެވެ.

އައިޝްވަރިޔާގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އަމީތާބް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.