ބޮލީވުޑް
ބައްޗަންގެ ދެބަފައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް!
 
އައިޝްވަރިޔާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ
ކ. މާލެ |
އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަބީޝޭކް ބަޗަން
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ދަރިފުޅު އެކްޓަރ އަބީޝޭކް ބައްޗަން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އަބީޝޭކް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި މިވަނީ އަމީތާބް ޕޮޒިޓިވިކަން ހާމަކުރުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުުރިއިރުއެވެ.

އަބީޝޭކް އަކީ މިސްވޯލްޑް އަދި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ފިރިމީހާއެވެ. މި ދެމަރިންގެ އަންހެން ދަރިއަކު ހުރެއެވެ.

އައިޝްވަރިޔާގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އަމީތާބް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
88%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
13%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved