ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ސިޓީ ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ

ސިޓީ ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުން ހޯމަ ދުވަހު

  • ޔުއެފާއިން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ސިޓީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި
  • މި މައްސަލަ ސީއޭއެސްއިން ވަނީ ބަލާފައި

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 16:41 | 1,889

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމް: ޔުއެފާއިން ވަނީ ސިޓީ ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލައިގައި ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޔުއެފާއިން ވަނީ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާ ޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ ސިޓީން ޚިލާފުވެފައި ވާތީ އެ ކްލަބު ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ. ޔުއެފާއިން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސިޓީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން، 2020/2021 އަދި 2021/2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕް މުބާރާތްތަކުގައި އެޓީމަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުއެފާ އިން ވަނީ އެޓީމު 30 މިލިއަން ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ޔުއެފާގެ ކްލަބު ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލް ބޮޑީ (ސީއެފްސީބީ) އިން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ސިޓީން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފަ އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ފެށިއިރު، މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލައިފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މައްސަލައިގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މި މައްސަލަ ސިޓީއާ އެއްކޮޅަށް ނިމޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޭނާއަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ގާޑިއޯލާގެ އިތުރުން އެޓީމުގެ މުހިންމު ބައެއް ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން މިޑްފިލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރައިނާ ބުނީ ސިޓީން މި މައްސަލަ ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެޓީމުގެ ބޯޑުން އަރުވާފައިވާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ސިޓީއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެނަމަ، އޭނާ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޔުއެފާއިން ސިޓީއަށް އަދަބު ދިންއިރު، އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިންވެސް އަންނަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެފްއޭއިން ކުރާ ތަހުގީގު ސިޓީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކްލަބުގެ އަތުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ލީގު ތަށި ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.