ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އަދީބުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން

އަދީބުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފި

  • ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލް ކޮށްފައިވަނީ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް
  • އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން 7 ދައުވާއެއް ކުރޭ
  • މިއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 13:03 | 2,094

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު: އެމްއެމްޕީއާރުގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި 7 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވޭ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

އަދީބުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފަައިވަނީ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށެވެ. މި އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ އަަޑުއެހުންތައް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުންތައް ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އޮފީސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުމާއި ގުޅިގެން، ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިގެންނެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތީ، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބާއްވާފައިވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ހަތް ދައުވާއެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށްބުނާ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދެ ދައުވާއެވެ. އަދި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަދީބު ވަނީ، ޕީޖީއާއެކު އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ގައެވެ. އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 104 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އެގޮތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 104 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނަނީ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެއްޖެނަމަ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެއްބަސްވުމެއް ވެވިދާނެ ކަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެ ކަމަށްވެސް އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމަ އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނަނީ، އެގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނީ، އެ ކުށަކަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަށްވުރެ ދަށް ނުވާނެ އަދަބެއް ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ގާނޫނުގައި އެ ކުށަށް ކުޑަ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ ކުޑަ ނުވާނެ އަދަބެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.