ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
އައްޑޫ ސިޓީއަށް އުދައެރުން

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފި

  • އާންމުންގެ ގެދޮރާއި މުދަލަށް ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ
  • ހެނދުނުން ފެށިގެން އުދަ އަރަމުންދޭ
  • ލިންކު ރޯޑުން ދަތުރު ކުރަން އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ވަނީ ގޮސްފައި

ކ. މާލެ | 10 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 14:16 | 15,545

އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުން އުދައަރާ ލިންކް ރޯޑް ފެންބޮޑުވެފައި - އައްޑޫ ލައިވް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަދި ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާ އާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ރަށްރަށުގެ ތެރެއަށް ރާޅު އަރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އާންމުންގެ ގެދޮރާއި މުދަލަށް ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އައްޑޫ މަރަދޫ، ލިންކު ރޯޑާ ދިމާލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ އުދައަރަމުންނެވެ. އުދައިގެ ސަބަބުން މުޅި އެ މަގު ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ލިންކު ރޯޑުން ދަތުރު ކުރަން އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އުދައަރަމުންދާއިރު، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ ބުނީ ރާއްޖެއާއި ދުރުން، ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ދިގު ބާނިތައް ރާއްޖެއާއި ހަމައަށް ފޯރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީވެ، ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއްރަށްތަކަށް ރާޅު އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި މިކަމުގެ އަސަރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.