އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ކޮވިޑް-19: ދުވަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް

ކޮވިޑް-19: އަންގާރަ ދުވަހު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 45 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

  • އަންގަރާ ދުވަހު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި
  • އެއީ 7 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝް 3 މީހުން
  • މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ ފަރުވާ ދެމުންދަނީ 326 މީހަކަށް، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 2501 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 7 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 22:49 | 3,522

ލެބޯޓަރީ މުވައްޒިފެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އަންގާރަ ދުވަހު، ކޮވިޑް-19ށް 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 35 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 18:00 އާހަމައަށް ހަމައަށް އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 2501 މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، 7 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 3 މީހެއް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ 18:00 އާހަމަށް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންދަނީ، 326 މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންގާރަ ދުވަހު ރަނގަޅުވި ކަމަށް ދައްކަނީ 45 މީހެކެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 273 މީހަކު، އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 107 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 2158 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ނިޔާވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 12 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.