އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު

ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް އެބަ ފެނޭ، ސަމާލުވޭ: ޑރ. މުއާޒް

  • ޖޫން މަހުގެ ފަހު ކޮޅުން ފެށިގެން ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް ގިނަވޭ
  • އެކަމުން ދޭހަވެގެންދަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތް މިންވަރު
  • ކޭސްތައް އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެ

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 23:11 | 7,840

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ނުދިޔަ ނަމަވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާތީ އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިންޓަރނަލް މެޑިސިން ޑޮކްޓަރު މުއާޒު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތް އެމެޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. މުއާޒް ވިދާޅުވީ ޖޫން މަހުގެ ފަހު ކޮޅުން ފެށިގެން ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް ގިނަވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދުވާލެއްްގެ މައްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ނުދިޔަ ނަމަވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް ފެންނާތީ އެކަމުން ދޭހަވެގެންދަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ޑރ. މުއާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ކޭސްތައް އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. މުއާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެންމެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، އަތް ދޮވެ ސާފުކުރުމަށް ކަަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެމީހަކު އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުނިކުމެ، ފްލޫ ކްލިނަކަކަށް ދެއްކުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ޑރ. މުއާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމާ އާއި އަދި އެހެން މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވެސް ބޭރަށް ދާއިރު މާސްކް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށާއި ބައްދަލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ޑރ. މުއާޒް ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,491 ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ހޯމަ ދުވަހު ވައިރަސްއަށް 23 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.