އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ބިދޭސީން އިހުތިޖާޖު ކުރުން

މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ބިދޭސީން ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

  • މުޒާހަރާ ކުރަނީ މުސާރަ ނުލިބިގެން
  • މި މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ބައިވެރިވޭ

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 14:06 | 9,798

ބިދޭސީން ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާކުރަނީ - ޓްވިޓަރ / @nautymatox

މުސާރަ ނުދީގެން ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އާންމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހުޅުމާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާތަން ފެނެއެވެ. ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވި ނަމަވެސް، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަރާތްތައް މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ މުސާރަ ނުލިބުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުންވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރިމަތިލާ ވީޑިއޯތައްވެސް ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މަސައްކަތްކުރި ބައެއް މީހުން އެ ސަރަހައްދުން މިހާރު ދުރަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން މި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވަނީ ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފްލެޓުތައް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީންނެވެ. އަދި މުޒާހަރާގައި 60 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބިދޭސީން ބައިވެރިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.