ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ރަނުގެ މާސްކެއް އުފެއްދުން

4000 ޑޮލަރުގެ ރަނުން ހަދާފައިވާ މާސްކެއް!

  • ރަނުން ހަދާފައިވާ މި މާސްކުގައި 60 ގްރާމް ހުރޭ
  • މި މާސްކު ހަދާފައިވަނީ 8 ދުވަސް ތެރޭގަ

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 19:26 | 15,377

ޕޫނޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކަމަށްވާ ޝަންކަރު ކުރްހާދޭ މާސްކު އަޅައިގެން - އަލްއަރަބިއްޔާ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރުމަށް ރަނުން ހަދާފައިވާ މާސްކަކަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް 4000 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކޮށްފިއެވެ.

ރަނުން ހަދާފައިވާ މި މާސްކުގައި 60 ގްރާމް ހުރިއިރު، މި މާސްކު ހަދާފައިވަނީ 8 ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

ޕޫނޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝަންކަރު ކުރްހާދޭ ގެ އެދުމުގެ މަތިން އުފެއްދި މި މާސްކުގައި ނޭވާލުމަށް ކުދި ލޯވަޅުތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިއީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު މާސްކަށް ނުވި ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޝަންކަރު އަކީ ބޭރަށް ނުކުންނައިރު، ރަނުގެ ގަހަނާ ބޭނުން ކުރާ މީހެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ފަހަރަކު 1 ކިލޯ ގްރާމްގެ ގަހަނާ އަޅާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.