އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދިޔުން

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް 90 މީހަކު އެދިފައިވޭ

  • އިންޑިޔާގައި މިހާރު ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ވަނީ އައިސީޔުގައި
  • އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާން އެދުނު މީހުންނަށް އާސަންދައިން ގުޅަމުން ގެންދާނެ
  • އިންޑިޔާއިން ވަނީ އިތުރު ދިވެހިންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް އެގައުމަށް ދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 07:45 | 2,313

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ބަޔަކު ފުރަން ގޮސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 90 މީހަކު އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މި މީހުންނަށް އާސަންދައިން ގުޅަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ އިތުރު މައުލޫމާތު އާސަންދައިން ސާފުކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށާއި، އެމީހުން ބޭސްފަރުވާއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް އާސަންދައިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް 28 މީހަކު އިންޑިޔާއަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މީގެތެރެއިން ތިން މީހަކު މިހާރު ވަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަކު ފިޔަވައި އެހެން މީހުންގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ފެށިފައިވާކަމަށާއި އެ މީހާގެ ސަރޖަރީ ހެއްދުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާތީ އަދި އެމީހާގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ނުފެށޭކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އިންޑިޔާގައި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމްރީތާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް އެންޑް ރިސަރޗް ސެންޓަރ، އެއިމްސްގައެވެ. ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭނީ އެތަނުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްގައި ކަމަށާއި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި ވެސް އެމީހުންގެ ފަރުވާކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިކަމާއި ގުޅިގެން އެންމެފަހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ފަރުވާކުރެވެން ނެތް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އިތުރު ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާން ބޭނުންވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޭސްފަރުވާ ނުލިބި ރާއްޖޭގައި ތިބެންޖެހިފައެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފުރާނަ ގެއްލުމުގެ ހާދިސާތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.