ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތ

ޖިންސީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވުމާއެކު، ޑާކްރެއިން އިން ޖުމައްޔިލް އެކަހެރި ކޮށްފި

  • މިހާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައި
  • މިކަމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ އެއްވެސް ބަހެއް މިހާތަނަށް ބުނެފައިނުވޭ
  • ޖުމައްޔިލްއަކީ އާންމުގެ މެދުގައި މަގްބޫލް ފަންނާނެއް

ކ. މާލެ | 3 ޖުލައި 2020 | ހުކުރު 18:53 | 5,791

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް - ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލްގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކުން އޭނާ ދުރުކޮށްފިއެވެ.

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނީ ގިނަ ފިލްމުތަކަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ތުހުތަމަތުތައް އެކުންފުންޏަށް ވެސް އެނގިފައިވަނީ، މި ތުހުމަތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި ހިސާބުން ކަމަށެވެ.

ޑާކްރެއިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ޖުމައްޔިލްއާއެކު އެންމެ ފަހުން ތައްޔާރު ކުރި ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޭރު ނިމި، މިއަހަރު ޖުލައިގައި އަޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ އަމަލެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ހަމައިން ޖުމައްޔިލާއެކު، މިހާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުން އޭނާ ދުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑާކްރެއިން ބުނީ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި، ރޭޕް ގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އަދި އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ވެސް ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަކާއެކު ޑާކްރެއިން އަބަދުވެސް ވާކަމަށް މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.