އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ހަސަން ނަޖީބު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ނަޖީބު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަަޅަން ނިންމައިފި

  • ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ނަޖީބު ވާހަ ދައްކަވާފައިވޭ
  • 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި، ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާތިލް ކޮށްފައިވޭ
  • ތަހުގީގު އިދާރާއެއްގެ އެދުމަކާ ނުލައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އަމިއްލައަށް ނެރެފައިވޭ
  • ނަޖީބުއާއެކު ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ސުޖާއު އުސްމާނަށް ވެސް މިފަދަ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:27 | 3,957

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު (ކ): ގއ. ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުންނެވި އިރުއާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުންނެވިއިރުވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ، އަދި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައިވ - ޓްވިޓަރ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގއ. ވިލިނގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ކެންޑިޑޭޓް ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް މީހަކު ސޮއިކުރުމުގައި ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު ބައިވެރިވިކަމާއި އެ އިންތިހާބުގައި އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި އަނެއް ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާޠިލް ކުރުމަށް ގާސީ ހަސަަން ނަޖީބު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ތަހުގީގީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެދިފައި ނުވަނީސް، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު އަމިއްލައަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާކަަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބުގެ އެ އަމަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 142 ވަނަ މާއްދާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 5 ވަނަ ނަމްބަރާއި 10 ވަނަ ނަމްބަރާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 4.9، 7.1 އަދި 7.2 ވަނަ ނަމްބަރާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އަމަލުތަކެއްކަމަށްވާތީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4 ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޖޭއެސްސީގެ މިބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ޖޭއެސްސީން ވަނީ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު، މުސާރަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ވެސް ކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލާގައި، ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ، ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރެގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބަކީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ގާޒީއެކެވެ.

ހަސަން ނަޖީބަކީ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ ގާތް ބޭފުޅެކެވެ. ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝުޖާއު އައްޔަން ކުރެއްވީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ނަޖީބާއި ޝުޖާއު އުސްމާނަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިންގައާއި ޕީޕީއެމް ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.