ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ނާގޯށި

ހދ. ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

  • އައު ލީސް އެގްރިމެންޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 2 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 07:57 | 5,069

ހދ. ނާގޮށި، ދޫކޮށްފައިވަނީ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް - ގޫގުލް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ހދ. ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަގަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަށް ކަމުގައި ނާގޯށިގެ އައު ލީސް އެގްރިމެންޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމްޓީޑީސީގެ ސެޓްލްމެންޓް އެގްރިމެންޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮތުމަށްފަހު އެގްރިމެންޓްގައި ހުރި ކަންކަން މިހާރު ހައްލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފާ ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގައި އެމްޓީޑީސީ ތެރޭގައި އޭގައި ހުރި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްސްގައި ހުރި ކަންތައް ތަކާއި ގުޅިގެން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮތީ. އޭގައި ހުރި ކަންތައްތައް ހައްލުކުރެވި އޭގެ އައު ލީސް އެގްރިމެންޓެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބަންޑާރނައިބްގެ ލަފާގެ މަތިން ލިބިފައި. މަދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ

~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު

ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަހަރު ވައުދުވެފައިވާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހދ. އަތޮޅަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ އެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި އޮތް އަތޮޅެއް ކަމަށެވެ.

ޖުމްލަ 600 އެނދާ އެކު އެމްޓީޑީސީއިން ނާގޯށި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ފެށީ ރަޝިޔާގެ ތްރީކޭ އިންޓަނޭޝަނަލްއާ އެކު ހެދި ޖޭވީއެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ދިމާވެ، އެ ރަށުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމުނު ފަހުން އެރަށުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި ވަނީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.