ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 03:52
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހުމަށް އިބްރަހިމޮވިޗް އެކަން ފާހަގަކުރަނީ
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހުމަށް އިބްރަހިމޮވިޗް އެކަން ފާހަގަކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑަށް އުއްމީދެއް
ޔުނިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު ސަންޑަލޭންޑް ނުރައްކަލަކަށް!
ޔުނައިޓެޑަށް އުއްމީދުވަނީ އާވެފައި
ސަންޑަލޭންޑް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރު

އިނގިރޭސި ލީގުގައި ސަންޑަލޭންޑް އަތުން މޮޅުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމުގެ އުއްމީދު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓުން އާކުރިއިރު ސަންޑަލޭންޑަށް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިއްޖެއެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަންޑަލޭންޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 0-3 އިންނެވެ. މިމެޗުގެ 45 މިނެޓަށްވުރެ ބޮޑުބައި ސަންޑަލޭންޑުން ކުޅުނީ 10 މީހުންނާއެކުއެވެ.

 

ސަންޑަލޭންޑަށް 10 ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު ކުޅެންޖެހުނީ ޔުނައިޓެޑްގެ އަންދްރޭ ހެރޭރާއަށް، ސެބަސްޓިއަން ލާސަން ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ.

 

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މިސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ގިނަ ގޯލްތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށްދެމުން އަންނަ ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ފަރާތުންނެވެ. ހެރޭރާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މިލަނޑު އިބްރަހިމޮވިޗް ޖަހާފައިވަނީ 30 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

އޭގެ 6 މިނެޓުފަހުން ލޫކްޝޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ލަނޑެއްޖަހާ ހެންރިކް މިކިޓާރިއަންވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ލީޑް ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ޔުނައިޓެޑް ތިންވަނަ ލަނޑޫ ފެނިގެންދިޔައީ މާކަސް ރަޝްފޯޑްގެ ފަރާތުން 89 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

ފާއިތުވި ހަތްމެޗުގައި ވެސް ސްކޯ ކުރެވިފައިނުވާ ސަންޑަލޭޑް މިހާރު އޮތީ ރެލިގޭޓްނުވެ ސަލާމަތްވެވޭ ވަރަށްވުރެ ދިހަ ޕޮއިންޓް ފަހަތުގައެވެ.

 

ހަވަނައިގައި އޮތުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އާސެނަލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ލީގުގެ ފަސް ވަނައަށް އަރާފައެވެ. އަދި ހަތަރުވަނައަށް އެރުމަށް އުއްމީދު ކުރަމުން އަންނައިރު އެ މަޤާމުގައި އޮތީ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއެވެ.

 

މެންޗެސްޓަ ސިޓީއާ ޔުނައިޓެޑާއި ދެމެދުގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓް ތަފާތު އެބަހުއްޓެވެ. ސިޓީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގައި ކުރީގައި އޮތްއިރު، އެކުލަބުންވަނީ ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އެއްމެޗު އިތުރަށް ކުޅެފައެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ބައްޔަކީ ލީގުގައި ސަންޑަލޭންޑުން ކުޅުނު 31 ވަނަ މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވި 21 ވަނަ މެޗެވެ. ސަންޑަލޭންޑް މިވަގުތު އޮތީ ކުޅުނު 31 ވަނަ މެޗުން 20 ޕޮއިންޓާއިއެކު ތާވަލުގެ ފުލުގައެވެ.

 

ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވާ ހިސާބުގައި އޮތް ހަލް ސިޓީއާ ސަންޑަލޭންޑާއި ދެމެދު 10 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤު އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި ސަންޑަލޭންޑް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްވަނީ އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް