ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ޗައިނާގެ ހާލަތު

ބެއިޖިންގއިން އަދިވެސް ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ފެންނަމުންދަނީ

  • ބެއިޖިންގ އިން އަލަށް ކޭސްތަކެއް ފެންނަންފެށުމާއެކު ބެއިޖިންގ ގެ މުޅި އާބާދީ ކޮވިޑް-19 އަށް އަންނަނީ ޓެސްޓްކުރަމުން
  • މިހާތަނަށް އައިއިރު ޗައިނާއިން 83،531 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 15:10 | 2,418

ބެއިޖިންގގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ - ރޮއިޓަރސް

ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19 ،19 މީހަކަށް ޖެހުނުއިރު މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާ ބެއިޖިންގއިން ހަތް ކޭސް ފެނިފައިވާކަމަށް ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ޗައިނާއިން އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ފެނިފައިވަނީ 7 މީހުންނެވެ. އަދި އަލަށް މިހާރު ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ބެއިޖިންގއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ފެނިގފައިވަނީ 7 މީހުން ކަމަށް ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗައިނާގައި މަރުވެފައެއްނުވެއެވެ.

ބެއިޖިންގއިން އަލަށް ކޭސްތަކެއް ފެންނަން ފެށުމާއެކު ބެއިޖިންގ ގެ މުޅި އާބާދީ ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ސްޓޭޓް ޕޯސްޓް ބިޔުރޯއިން ބުނާގޮތުގައި ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބެއިޖިންގގެ ޑެލިވަރީ ފަރމްސް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 104،807 (އެއް ލައްކަ ހަތަރު ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތް) މީހުން ވަނީ ވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވާ ކަމަށް ބިޔުރޯއިން ބުނެއެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ޗައިނާއިން 83،531 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި ވައިރަސް ޖެހިގެން 4،634 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.