ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މީޑިއާ ކައުންސިލް

ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކާމެދު ހިންގި އަމަލު ތަފްސީލުކޮށް ރިޕޯޓު ނުކުރުމަށް އެމްއެމްސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

  • އޭނާގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު އާންމު ނުކުރުމަށްވެސް އެމްއެމްސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ
  • މީޑިއާތަކުގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރާ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން
  • ޑިއާއަކުން ރިޕޯޓް ކުރާއިރު އެއް ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެ މައުލޫމާތެއްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށް ޔަގީންކުރުމުށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 11:14 | 1,774

ޖިންސީ އަނިޔާ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ފޮޓޯ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫނީ ފަރާތެއްގެ އިންސާނީ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނާނެ ފަދަ ދަރަޖައަކަށް، އޭނާއާ މެދު ހިންގި އަމަލު ތަފްސީލުކޮށް ރިޕޯޓު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވިސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވެ ފުލުހުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއު ކުރަމުން އަންނަ ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނެ އެމްއެމްސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެފަދަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މުޖުތަމައުއާ ގުޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކަށް ވެފައި، އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަކުން ރިޕޯޓް ކުރާއިރު އެއް ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެ މައުލޫމާތެއްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށް ޔަގީންކުރުމަށް ވެސް އެމްއެމްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިތުބާރު ނުހިފޭ މަސްދަރުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ސާބިތު ނުހިފޭ މައުލޫމާތު ޝާއިއު ނުކުރުމަށާއި ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫނީ ފަރާތެއްގެ އިންސާނީ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނާނެ ފަދަ ދަރަޖައަކަށް، އޭނާއާ މެދު ހިންގި އަމަލު ތަފްސީލުކޮށް ރިޕޯޓު ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކުށްވެރިވެ، ފަޟީހަތްވެ އޭނާގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު އާންމު ނުކުރުމަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްސީން އިތުރަށް ބުނީ، މީޑިއާތަކުގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރާ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކުގެ މައްސަލަތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.