ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސިއްޚީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖުލައި 14އާ ހަމައަށް ދަންމާލައިފި

  • ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ މާރޗް 12 ގައި
  • ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި
  • ފޭސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ލޮކްޑައުން އަށް ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައި

ކ. މާލެ | 29 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 23:45 | 4,821

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމަތި - ރާއްޖެއެމްވީ

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 14 ނިޔަލަށް ދަންމާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އަބްދުﷲ އަމީން ސޮއިކުރައްވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ނެރުއްވާފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 14 ޖުލައި 2020ގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުންނެވެ.

އަދި އެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ލަފާދެއްވާފައިވާތީ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކެއް ރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިން 12 މާޗުގައެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ފޭސްތަކަށް ބަހައިލައިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.