ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:35
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ
ގޫގުލް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ޕެޕޭ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާދުރާށް، ޒިދާން އަށް ހާސްކަމެއް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާން އާއި ދެކޮޅަށް އަދި އެލްކްލެސިކޯގައިވެސް ޕެޕޭއަށް ނުކުޅެވޭނެ
ޕެޕޭއަށް އަނިޔާވީ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުގައި ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭއަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރެއާލުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބުނެފައިވަނީ ޕެޕޭގެ މޭކަށިގަނޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހެނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެށް ރެއާލުން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. 1-1 އިން ދެޓީމު އެއްވަރުވި އެ މެޗުގައި ރެއާލްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮއްދިނީ ޕެޕޭ އެވެ. އަނިޔާ އާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަދަލުވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ރެއާލުން ވަރުގަދަ ދެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ޓީމުގެ މުހިންމު ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު މިވަނީ ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފަ އެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރެއާލުން ނިކުންނައިރު، ލަލީގާ ގައި 23 ވަނަ ދުވަހު ރެއާލުން ނިކުންނަން ޖެހޭނީ ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އަނިޔާގައި މިވަގުތު ތިބި ޕެޕޭ އަދި ވެރާނޭ އަށްވެސް އެ ދެމެޗުގައިވެސް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. ރެއާލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވެރާނޭއަށްވެސް އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ކުޅުމުގެތެރެއަށް އަންނަން އަދި އެއްމަސް ވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް