ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 22:54
އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މަސީހުގެ ވޯޓް
މަސީހުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން: ސަރުކާރު
 
މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 31 މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފަ
 
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލި
 
ބައިނަލް އަގުވާމީ ފަރާތްތަކުންނާއި ގައުމުތަކުން ވެސް ބުނަނީ ސަރުކާރުން ޑިމޮކްރަސީއާ ދުރަށް ދާކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙަންމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅީ، ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް، ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އިބްރާހީމް މުޢާޒް ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

މުއާޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރައްވާފައިވާ ތުވީޓެއްގައެވެ.

 

މުއާޒު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އިސްނަންގަވައިގެން ރާއްވަވާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ، މި މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފަ އވެެ.

 

 

 

މުއާޒު މިގޮތަށް ވިދާޅުވިއިރު، މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 31 މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފަ އެވެ. މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މީގެކުރިން ހުށައެޅީ 26 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 09:00
ކެހިވެރިޔާ
އެންމެން ހައްޔަރުކުރަނީ ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރާކަށް ނޫންތޯ؟